Kinn MDG vil at sjøen skal bli den nye veien

I samband med Eikefjorddagane fekk MDG Kinn besøk av fylkesordførerkandidat Natalia Golis. Ordførarkandidat Odd Bovim nytta høvet til å vise ho kaia i Florø, og saman med Firdaposten hadde dei ein givande samtale om framtidens båtrutar i den nye kommunen. Det viktigaste er hyppige og miljøriktige avgangar mellom Florø og Kinn, men nullutslippsbåtar til øyane i Florabassenget er også viktig for MDG Kinn.

https://www.firdaposten.no/miljopartiet-de-gronne/politikk/naringsliv/dei-vil-at-sjoen-skal-bli-den-nye-vegen/s/5-16-335806?access=granted

28. august 2019